Okimachi: Thiết kế website cho khách hàng nhà hàng Okimachi ở Singapore