Lập trình phần mềm web app quản lý mua bán vàng

Jewelry NgocPhat

Panpic lập trình phần mềm ứng dụng web app chạy trên nền tảng website quản lý mua bán vàng bạc đá quý công ty Ngọc Phát. – Tư vấn lập trình web app. – Phân tích và thiết kế cở sở dữ liệu lưu trữ database. – Thiết kế giao