panpic thiet ke web hopnhatthinh

HopNhatThinh

Panpic thiết kế web cho Công ty TNHH HỢP NHẤT THỊNH(chuyên cung cấp dịch vụ gia công cơ khí, sửa chữa máy công nghiệp)  http://hopnhatthinh.com Thiết kế web chạy trên điện thoại smartphone, máy tính bảng PHP, MYSQL, HTML5, Bootstrap CSSTeam: 2Deadlline: 2 weeks Thiết kế website dịch vụ vận tải Review:

Thiết kế web doanh nghiệp MP Co.,Ltd

Panpic thiết kế web doanh nghiệp MP Co.,Ltd http://mpcovn.com Giải pháp xây dựng trên công nghệ PHP và cơ sở dữ liệu lưu trữ MySQL Nhóm xây dựng 2 thành viên: Giao diện quản lý & Giao diện người dùng: 1 PHP Developer Back-end Thiết kế & slide html:

Thiết kế web mỹ phẩm Hàn Quốc

Panpic thiết kế web mỹ phẩm Hàn Quốc essance.com.vn thuộc tập đoàn mỹ phẩm Hàn Quốc LG Cosmetic http://www.essance.com.vn Giải pháp xây dựng trên công nghệ PHP và cơ sở dữ liệu lưu trữ MySQL Nhóm xây dựng 3 thành viên: Giao diện quản lý: 1 PHP Developer Back-end