thiet ke web ung dung airtrippy

Airtrippy

Panpic thiết kế web ứng dụng Airtrippy

https://www.airtrippy.vn

– Thiết kế web hiển thị đẹp trên điện thoại smartphone, máy tính bảng
– Thiết kế web giới thiệu dự án mạng xã hội du lịch
– Tư vấn chức năng, hỗ trợ triển khai giải pháp đồng bộ cơ sở dữ liệu
– Hướng dẫn quản lý website

Website cung cấp dịch vụ mạng xã hội tours du lịch trong nước và quốc tế

PHP, MYSQL, HTML5, Design Layout, Bootstrap CSS
Team: 4
Deadlline: 7-9 weeks