Hướng dẫn cách backup dữ liệu website trên hosting cpanel

HƯỚNG DẪN CÁCH BACKUP DỮ LIỆU WEBSITE TRÊN HOSTING CPANEL

Bước 1) Đăng nhập vào hosting cpanel

  • Khi sử dụng Host share bạn sẽ được nhà cung cấp gửi thông tin quản lý hosting cpanel với đường dẫn như sau:
    http://your-website.com/cpanel (đường dẫn cho loại host share, với Server riêng hoặc VPS sẽ có đường dẫn & cách quản lý khác)
  • Đăng nhập vào hosting cpanel với username, password được cấp phát

Bước 2) Chọn công cụ backup

Chọn công cụ Backup như hình sau:

Hướng dẫn backup dữ liệu website trên hosting cpanel

Cửa sổ mới hiện ra / Chọn Full Backup hoặc Home Directory / Thông thường các bạn backup Home Directory là đã đủ dữ liệu của website rồi.

Hướng dẫn backup dữ liệu website trên hosting cpanel

Lưu ý:

  • Khi đăng nhập vào Hosting Cpanel phải thao tác cẩn thận, vì đôi khi vô tình dính chuột hoặc ấn nhầm nút xóa nào đó thì website của bạn sẽ chạy không đúng, hoặc nghiêm trọng hơn là dừng chạy.
  • Nếu bạn không rõ cách sử dụng & quản lý hosting thì nên dùng các dịch vụ bảo hành bảo trì & quản lý website của Panpic 
  • Ngoài ra các bạn phải backup thêm cơ sở dữ liệu database của website

Xem thêm:
Backup cơ sở dữ liệu MySQL website trên host

Backup website trên hosting plesk panel
Backup website trên hosting VPS Direct Admin

RELATED POSTS