Author Archives: Ngoc Anh

7 thủ thuật bảo vệ trang web chống Hack

Chúng ta đã nghe tiếng tăm các công ty lớn như Satra, các trang web chính phủ là một trong những nạn nhân mới nhất. Vấn đề lớn cho các doanh nghiệp nhỏ khi trải qua các cuộc tấn công của tin tặc là có thực và không thể tránh được. Trong thực tế, theo